Enskild konsultation

Enskild andningskonsultation

Vill du själv se över din hälsa och hur din andning kan hjälpa dig? Under andningskonsultationen får du möjlighet att mäta din energinivå med Alpha-analys.

Upplägg andningskonsultation

 1. En andningskonsultation inleds med en Alpha-mätning, som tar ca fem minuter.
 2. Genomgång av aktuell hälsostatus (se nedan vad alpha-tekniken mäter).
 3. Lina visar vilka andningsövningar som är aktuella för just dig.
 4. Tillämpning av Effektiv andning gås igenom och du får möjlighet att prova att andas med Smart Breathe .
 5. Ny mätning med Alpha samtidigt som Effektiv andning tillämpas.
 6. Genomgång av hur hälsostatusen påverkades av Effektiv andning
 7. Konsultationen sammanfattas med konkreta tips och övningar för hur Effektiv andning kan stärka dig och din hälsa.
 8. Du får Alpa-testresultaten mailade till dig som pdf-fil efter konsultationen.
  OBS! Ät eller drick inte annat än vatten en timma före konsultationen!


Alpha mäter via pulsen

 • Kroppens adaptionsförmåga och dess biologiska ålder mätt genom fraktalanalys.
 • Den vegetativa regleringen mätt genom variationsanalys av hjärtrytmerna.
 • Mätning av hormonregleringen genom neurodynamisk analys.
 • Värdering av det psykoemotionella tillståndet med hjälp av hjärnbiorytmer.
 • Komplex hälsoindex som visar din funktionella resursstatus vid mätningstillfället och den närmaste veckan.


Effektiv andning
stärker nervsystemet och därmed hälsan generellt. Alpha- apparaten som utför för hälsokontroller, visar tydliga skillnader i resultat på olika hälsoparametrar före och efter andningsövningar. Bilden nedanför visar hur en persons adaptionsförmåga – en av de viktigaste parametrarna – samt biologisk ålder har förbättrats efter fyra månaders träning med andningsapparaten. Alfan mäter även energinivån i cellerna och obalanser i nervsystemet.


Om Alpha
Alpha-tekniken bygger på något som på läkarspråk kallas för HRV: Heart Rate Variability: variabel hjärtrytm, eller föränderlig hjärtrytm. HRV är väl känt för fysiologer i hela världen. HRV metodik bygger på bearbetning av s.k. RR-intervaller i hjärtats rytm och de förvandlas till harmoniska frekvenser. Hyperkänsligt chips, som känner av inte bara slag utan också övertoner som beskriver olika pulsar eller rytmer i kroppen. Genom att avläsa hjärtats rytm kan apparaten alltså utvärdera hur de reglerande mekanismerna fungerar.

Boka tid!
Kontakta Lina för att boka tid för andningskonsultation – info@linalanestrand.se
Lina ger andningskonsultationer i Stockholm. I samband med föreläsningar och kurser i Västsverige ges andningskonsultationer i Vänersborg och Göteborg.

Företagserbjudande!
Kombinera en föreläsning om Effektiv andning med enskilda andningskonsultationer för personalen – för ökad hälsa, mer energi och kreativitet samt färre sjukdagar. Kontakta Lina för mer info på info@linalanestrand.se

Källa angående Alpha-mätning och bild av Alpha-testresultat : Boris Aranovich